EFEKTIF

Screen Shot 2015-08-14 at 3.47.30 PM

HARGA

Efektif UPSR

EFEKTIF Penulisan UPSR

Aras: Tahun 4 hingga 6

Buku rujukan yang bermuat contoh-contoh karangan berkualiti untuk membantu murid-murid mendekati penulisan karangan secara efektif.

Ciri-ciri istimewa:

  • Strategi menulis karangan yang memaparkan langkah-langkah penting dalam penulisan karangan
  • 13 jenis karangan yang menepati keperluan sukatan pelajaran 
  • 130 model karangan yang bernas dan selaras dengan piawai UPSR