KERTAS MODEL 2016

Aras: PT3

Kertas model yang mesti dikerjakan sebelum peperiksaan!

  • 5 Kertas Model dalam 1 buku
  • Berdasarkan standard peperiksaan sebenar PT3 & SPM
  • Jawapan lengkap disediakan
  • Dwibahasa