SENARAI HARGA

SK PT3

SK

SUPER SKOR

Aras: Tingkatan 1 hingga 5

Super Skor ialah siri buku aktiviti yang bermuat dengan praktis dan penilaian yang mantap. Siri buku ini juga doperkaya dengan pelbagai ciri ekstra yang ekstensif untuk meningkatkan keberkessanannya. Kandungannya memenuhi kehendak silibus di samping memberikan fokus terhadap keperluan peperiksaan. Pelajar pasti dapat memantapkan pemahaman dan penguasaan bagi beroleh kecemerlangan dalam pelajaran dan peperiksaan.

Ciri-ciri utama buku ini:

  • Nota Ekspres yang mudah difahami untuk memudahkan pelajar mengulang kaji pelajaran
  • Praktis disediakan dalam pelbagai bentuk soalan untuk menguji pemahaman pelajar
  • Klon Soalan PT3/SPM untuk membantu pelajar mempraktikkan soalan peperiksaan tahun-tahun lepas
  • Analisis Kertas Peperiksaan Sebenar untuk membantu pelajar memberikan fokus terhadap topik-topik penting
  • Ulasan Soalan pada soalan terpilih untuk membantu pelajar memahami kehendak soalan
  • Penilaian Akhir Tahun untuk mendedahkan pelajar terhadap format peperiksaan sebenar